1. IRA

2. Jamal

3. Szymon Wydra & Carpe Diem

4. Carrion

5. Alicetea

6. ZDR

7. KęKę

8. Redox

9. Playboys